Dette er den printervenlige udgave. Klik her for skærmudgaven. | Luk vindue

Internettet ned på gulvet

Ide

Ideen med Internettet ned på gulvet er at eleverne gennem konkret at være søgemaskiner og søge i disse, skal få en dybere forståelse af hvad internettet er - og derigennem blive bedre til at søge på nettet. Gennem arbejdet får eleverne desuden kendskab til en række centrale begreber der vedrører søgning på nettet. Begreberne har vi opsummeret her.

Internettet ned på gulvet går i al sin enkelhed ud på at man lægger et miniinternet ud på gulvet. Miniinternettet består af små stakke af kopier af enkle tekster med snore imellem. Hver papirstak repræsenterer en hjemmeside og snorene er links mellem hjemmesiderne.

Først leger halvdelen af eleverne søgemaskiner (robotter) der går rundt fra hjemmeside til hjemmeside (fra kopistak til kopistak) ved at følge links (snorene). Hver gang de kommer til en ny hjemmeside, kopierer de sidens indhold ind i deres egen hukommelse ved i praksis at tage en kopi med sig fra stakken. Når søgemaskinerne (eleverne) har samlet et antal kopier fra de hjemmesider de hver især kunne nå via links, er de klar. Nu skal den anden halvdel af eleverne søge i søgemaskinerne.

Lærerne har på forhånd formuleret en opgave til disse elever og udvalgt eller skrevet teksterne på ”hjemmesiderne” så de samme ord optræder i forskellige kontekster der er relevante eller irrelevante i forhold til opgaven. Eleverne udvælger nogle søgeord, som de skriver i ”søgemaskinernes” søgefelt. Søgemaskineeleverne søger efter søgeordene (i samme form og med samme stavemåde) i deres hukommelse (dvs. de kopier de har samlet) ved at læse side efter side. Nogle ord optræder måske ikke på nogen sider, andre optræder flere gange, men ikke nødvendigvis i en sammenhæng der kan bruges. Eleverne oplever på deres egen krop hvad en søgemaskine gør, de oplever at finde søgeordene på sider der slet ikke handler om emnet osv., og til sidst finder de forhåbentlig et svar på den stillede opgave.

 

Materialer

Internettet på gulvet består af:

Opstilling

Fremgangsmåde

Eleverne som søgerobotter

  1. Inden eleverne kaster sig ud på nettet skal de have en grundig forklaring om hvad et site er og hvad links er. Her kan man også introducere spørgsmålet om hvem der står bag en side, hvilke interesser og forudsætninger han, hun eller de har for at udtale sig om emnet.
  2. Det primære mål er at eleverne forstår hvordan en søgemaskine fungerer. Det sker ved at nogle grupper af elever (ca. halvdelen) udnævnes til at være forskellige søgemaskiner, fx Google, AllTheWeb, AltaVista og den danske Jubii.
    • Søgemaskinernes søgerobotter (eleverne) går nu rundt på nettet - de større elever kan evt. finde deres egne systematikker - og hvert sted tager de en kopi af siden. Når de når til en side uden (nye) links kan de springe tilbage til en side hvor der var flere links. Det er vigtigt at tale med eleverne om hvad der foregår - hvilken funktion de opfylder.
    • Søgerobotterne når at samle et antal sider ind - men ikke dem alle. Ingen søgemaskine er fuldt opdateret med nettets indhold. Derfor sætter læreren en stopper for robotternes fremfærd når de har nået i gennemsnit fx ca. 70% af nettet - de får altså ikke lige meget og de får heller ikke det samme.


Husk at stoppe op nogle gange undervejs for at tale om hvad der foregår så du sikrer dig at alle er med.

Søgning i søgemaskinerne

Uddybbende kommentarer til teksterne og forløbet

Tekster og skilte

Her er de tekster vi har brugt til et internet med mange tekster om Anna Frank. Brug dem - eller endnu bedre: Bliv inspireret til et internet der passer til det emne dine elever arbejder med.

Navne på forskellige søgemaskiner... nogle af dem er vist ret sjældne.

Links til tekster om Anne Frank

Der er en lang række sider på nettet der omtaler dagbogen som et falskneri. Se fx denne søgning på Google.

Denne søgning giver en del sider med såkaldt revisionistisk eller holocaustfornægtende materiale - og gentagelser af såvel videnskabeligt som retsligt tilbageviste påstande om at Anne Franks dagbog er et falsum. Se nedenstående links.

Her er Anne Frank-museets sider om Anne Franks dagbog. Følg menuen til højre gennem Publications and reactions og Diary Current til Authenticity diary. Denne tekst (den er her uden menuer) gennemgår de seneste 50 års anklager om falskneri og tilbageviser dem grundigt med kildehenvisninger.

Redigeret af Jeppe Bundsgaard
Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Sidst opdateret: 20-08-2016
Denne sides adresse: www.it-didaktik.dk/main/laeremidler/internettetnedpaagulvet/
index.php